Living Lab Ede: pakketbezorging

De WEpod in Wageningen

In Ede wordt een proefproject voor de logistieke keten rond pakketbezorging uitgevoerd. Vanuit het perspectief stedelijk beheer zijn met name de verkeersdoorstroming en vermindering van de uitstoot belangrijke thema’s. Voor logistieke dienstverleners spelen daarnaast thema’s als kosten voor materieel en personeel een belangrijke rol. 

In verschillende, oriënterende gesprekken is er inmiddels een aantal concepten gerealiseerd die gelijktijdig invulling kunnen geven aan deze vier thema’s. Aan de ene kant wordt een deel van de logistieke keten verder geautomatiseerd; aan de andere kant worden de druk op de verkeersstroom en de uitstoot gereduceerd door gebruik te maken van een smal, elektrisch vrachtvoertuig. Ook in deze pilot is een mooie samenwerking ontstaat tussen verschillende partijen. Qing heeft in de aanzet van dit thema een studie gedaan naar de verschillende manieren waarop nu invulling gegeven wordt aan de (deels) geautomatiseerde keten in pakketbezorging.

Dynteq heeft samen met de HAN in een ander project de eerste aanzet gegeven tot de ontwikkeling van een smal, elektrisch hybride voertuig voor in de stad. Met het samenbrengen van het sorteersysteem van Qing en het voertuig van Dynteq ontstond een nieuwe schakel in het automatiseren van de logistieke keten rondom pakketbezorging.

De interesse in dit concept is ondertussen flink gegroeid en verschillende partijen van buiten het projectconsortium zijn bereid om aan te haken. In deze laatste fase van dit project zullen het voertuig met het bijbehorende sorteersysteem ingezet worden in de logistieke keten van een pakketbezorgingsdienst.