Toegankelijkheid

We willen dat iedereen alle informatie en diensten op deze website gemakkelijk kan lezen en gebruiken. Daarom werken we aan het verbeteren van de toegankelijkheid van i-at.nl zodat deze voldoet aan overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 (niveau AA).

Het doel van de webrichtlijnen is dat de website toegankelijk is voor zo veel mogelijk mensen, ook al hebben ze beperkingen of voorkeuren. Dat betekent vooral het volgende:
• de webpagina’s zijn zo geschreven dat zo veel mogelijk mensen begrijpen wat er staat
• de website is met elke pc, tablet of smartphone te gebruiken, dus ook voor mensen met aangepaste apparatuur

Komt u een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Geef het aan ons door. Wilt u de link naar de webpagina vermelden waar u het probleem bent tegengekomen? Dank u wel! Op de website www.webrichtlijnen.nl vindt u meer informatie over de webrichtlijnen.