Living Labs

Behalve de technische (door)ontwikkeling van voortuigen voor grensoverschrijdend, geautomatiseerd vervoer, staan testen en het opdoen van praktische ervaring met geautomatiseerd vervoer centraal in het I-AT Project. Daarom worden er in het kader van het project enkele Living labs ontwikkeld en uitgevoerd, die inzicht moeten geven in bijvoorbeeld technische aspecten, noodzakelijke randvoorwaarden, rijgedrag en de acceptatie van geautomatiseerd vervoer bij gebruikers. De ervaringsgegevens van de Living labs zullen niet alleen beschikbaar komen voor de partners van het I-AT Project, maar ook voor andere bedrijven, onderwijsinstellingen en kennisinstituten die zich in de toekomst verder willen verdiepen in technische oplossingen, nieuwe business modellen of onderzoek naar autonoom rijden.

De projecten